El. paštas: info@gyliai.lt ‎‏‏‎ | Gyliai, Viduklės seniūnija, Raseinių raj.

Vasaros estrada

  • Gylių bendruomenė
  • Komentarų: 0
Iš Gylių kaimo bendruomenės gyvenimo…
Metų pradžioje, pasitarę su valdyba ir gavę pritarimą iš kaimo žmonių, nusprendėme teikti paraišką žemės ūkio ministerijos 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai remti konkursui. Suplanavome įrengti lauko sceną, suoliukus, darbams reikalingą žvyrą ir šiukšlinę.
2021 m. gegužės 04 d. iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos gavome patvirtinantį raštą Nr.BR6-2886 apie gautą paramą įgyvendinant projektą „Už kaimui ir žmogui atvirą erdvę“. Skirtas finansavimas – 5000,00 Eur paramos suma. 11 proc. projekto vertės išlaidų, t. y. 617,98 Eur prie projekto įgyvendinimo turi prisidėti piniginėmis lėšomis pati bendruomenė. Bendruomenė nėra pelno siekianti organizacija, nevykdo gamybos ir neturi savo lėšų projekto įgyvendinimui, todėl paramos prašo iš Raseinių rajono savivaldybės kaimo plėtros programos. Šio projekto lėšomis bus apmokėta 11 proc. projekto vertės išlaidų.
Raseinių rajono Gylių kaimas tolokai nuo rajono centro, nėra kultūros namų. Anksčiau glaudžiai bendradarbiaudavome su Gylių mokykla – daugiafunkciu centru . Rengdavome bendrus renginius: valstybines šventes, sporto šventes, vasaros šventes, rudens šventes, romansų vakarus, išvykas. Nutraukus Gylių MDC veiklą, netekome ir lauko erdvės , kur vykdavo mūsų renginiai. Priversti įsirengti naujas erdves kultūrinei veiklai. Gyventojai galės šia vieta naudotis ir ne renginių metu, ji bus atvira visiems kasdien. Visu projektu skatinsime kaimo gyventojų bendruomeniškumą,sieksime, kad kiekvienas gyventojas prisidėtų pasiūlymais, idėjomis, savanorišku darbu. Tai skatins žmonių aktyvumą, ugdant bendruomeniškumą kaip vertybę. Paruošiamiesiems darbams bus reikalingos ir žmonių rankos, todėl prašysime neatisakyti talkininkauti. Pagrindas lauko scenai paruoštas, paruošiamieji darbai beveik įvykdyti, žvyras išpiltas, sutrombuota.
Labai dėkojam Raseinių rajono savivaldybei , Rimui Gunevičiui , Vidui Tijūnaičiui, Kęstučiui
Strimilai, Donaldui Zakarui, Juozui Jusčiui , Arūnui Baltrušaičiui už suteiktą pagalbą.
Laukite tęsinio.
Gylių valdyba
Foto Egidijus Žutautas

Facebook komentarai